Burn-out feitjes

Burn-out feitjes

"Een uitgevallen werknemer kost een organisatie €410 per dag en mensen met burn-outklachten zijn gemiddeld 60 werkdagen ziekgemeld."
Do the math!
Burn-out gaat niet verdwijnen in onze maatschappij.
Zieke werknemer kost organisatie €410 per dag!
Burn-out verzuimkosten werknemer psycholoog Hanan Haddouch

Gemiddelde kosten:
Loondoorbetaling per dag: €153.
Kosten vervanging per dag: €191.
Omzetverlies tijdens afwezigheid per dag: €43.
Kosten arbodienstverlening per dag: €10.
Interne verzuimbegeleiding per dag: €8.

De totale verzuimkosten zijn gemiddeld zo’n € 405 per dag. Voor een fulltime medewerker is dat zo’n € 8.100 per maand

Bron: https://loondoorbetalingbijziekte.nl/nieuws/de-kosten-van-een-zieke-werknemer/

25-35 jarigen hebben hoogste score burn-outklachten!
25-35 jaar hoogste score burn-outklachten psycholoog Hanan Haddouch stress overspanning burn-out

Uit het onderzoek van TNO (2020) komt naar voren dat werknemers tussen 25 en 35 jaar al jaren het hoogste scoren op burn-outklachten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen in deze levensfase veel druk voelen door het bouwen aan hun carrière en tegelijkertijd is dit de leeftijd waarop velen een gezin stichten. Werknemers krijgen in deze leeftijdscategorie dus veelal meer verantwoordelijkheden op zowel werk als privégebied, wat ook veel mentale energie kost.

60 dagen verzuim
60 dagen verzuim

Werknemers met psychische beroepsziekten verzuimen het meest, namelijk 60 dagen extra verzuim volgens het onderzoek van TNO (2020). Op populatieniveau gaat het bij overspannenheid/ burn-out om ruim 7,2 miljoen dagen. Handig om te weten: bij depressie gaat het om 2 miljoen dagen op populatieniveau en bij lage rug-aandoeningen 740 duizend dagen. Omrekensom: 60 dagen verzuim betekent dat een werknemer drie maanden uitgevallen is met gemiddelde kosten van €24.600 (60 * €410).

Geen burn-out epidemie
burn-out cifjers psycholoog Hanan Hadoduch stress

Er is geen sprake van een burn-out epidemie (Schaufeli, 2022). Burn-out is er altijd al geweest, alleen werden er vroeger andere termen gebruikt. De schatting is dan ook dat in 2050 burn-out nog steeds bestaat. Waarom? De manier waarop wij werken en leven blijft veel (of zelfs nog meer) mentale energie van ons vragen. Daarom moeten organisaties ook meer investeren in burn-out preventie, zodat mensen op lange termijn zowel op individueel, als team en organisatieniveau meer tools hebben om hiermee om te gaan of zelfs te voorkomen!